วิธีการขอต่ออายุสมาชิก RBR

1. ท่านที่ยังไม่มี username ให้ไปอ่านวิธีสมัครได้ที่ http://rbr.loginto.me/rbr/r-register.html ก่อนครับ

2. ส่งเมลล์มาที่ [email protected] โดยให้ใส่ Subject ว่า "ต่ออายุสมาชิก RBR"

3. ในเนื้อหาเมลล์ของท่านกรุณาระบุข้อมูลสำคัญต่างๆดังนี้

3.1 Username ที่ท่านต้องการต่ออายุ

3.2 แพคเกจที่ท่านต้องการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- S ระยะเวลา 3 เดือน 200 บาท

- M ระยะเวลา 6 เดือน 300 บาท

- L ระยะเวลา 1 ปี 500 บาท

***** หลังจากนั้นกรุณารอเมลล์ติดต่อกลับภายใน 24 ชม. เพื่อแจ้งวิธีการชำระเงินครับ ****

*** การทำเว็บมีค่าใช้จ่าย ทางปาล์มพลาซ่ามิได้เน้นขายโฆษณา ถ้าไม่มีรายได้เว็บย่อมอยู่ไม่ได้ ****